Så avlägsnar du stubbar efter slyröjning

Så avlägsnar du stubbar efter slyröjning

Om du nyligen har ägnat dig åt slyröjning på din mark, eller anlitat ett företag för att utföra röjningen, kan det finnas en eller flera stubbar du behöver avlägsna från marken. Det finns fyra olika sätt att göra detta på: att avlägsna den för hand, att fräsa bort den, att bränna bort den eller att avlägsna den med hjälp av kemikalier.

Även om det kan vara mödosamt att röja sly, kan det ibland kräva mer jobb att avlägsna stubbar än vad som krävdes för själva slyröjningen. Genom att anlita ett företag som är verksamt inom slyröjning i Stockholm slipper du själv utföra jobbet. Om du beslutar dig för att avlägsna stubben för hand, börjar du med att gräva runt rötterna. Därefter hackar du loss rötterna och avlägsnar dem från stubben. Sedan avlägsnar du hela stubben genom att sticka in en spade under den och försöka bända loss den. Till sist fyller du i håler med hjälp av lerjord eller sågspån.

Du kan också fräsa bort stubben med hjälp av en stubbfräs. Placera stubbfräsen över stubben och börja sedan fräsa bort den. Om du avlägsnar resterna med hjälp av en spade kommer marken återhämta sig snabbare. Avslutningsvis fyller du i hålet med sågspån eller lerjord.

Fler sätt att avlägsna stubbar efter slyröjning i Stockholm

Ett tredje alternativ är att bränna stubben. Du börjar då med att placera ved över stubben och startar sedan en brasa. När stubben har brunnit ner till grunden avlägsnar du askan från hålet och fyller sedan igen hålet med sågspån eller lerjord. Hålet kan sedan sjunka med tiden, vilket gör att du bör fortsätta fylla i hålet med ungefär två månaders mellanrum.

Det fjärde och sista alternativet är att använda ett kemiskt medel för att avlägsna stubben. Du borrar då flera hål i den och applicerar medlet i hålen. När några veckor har passerat bör stubben vara mjuk nog för att enkelt kunna avlägsnas. Du kan använda en spade eller yxa för att ta bort stubben och bränner sedan det som återstår av stubben. Till sist avlägsnar du askan och fyller i hålet med lerjord eller sågspån.

Om du inte vill göra jobbet själv kan du ta hjälp av ett företag som sysslar med slyröjning i Stockholm.