Så fungerar PPM-förvaltning

De som har skattepliktig inkomst får varje månad avsatt en summa till sin allmänna pension. Av denna summa avsätts en mindre del till PPM, Premiepensionen. Man kan räkna med att summan motsvarar ca 2,5% av lönen.

Det som skiljer PPM mot resterande del av den allmänna pensionen är att man själv får välja hur detta kapital ska investeras. Genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida kan man välja fem fonder som PPM-pengarna ska investeras i. Dessa kan sedan ändras beroende på det ekonomiska läget i världen. Går exempelvis ryska fonder mycket bra är det en fördel att ha en övervikt mot denna marknad. Samtidigt är det en osäker marknad som snabbt kan förändras och man bör vara medveten om att förändringar i så fall bör ske relativt fort.

Så fungerar PPM-förvaltning

Följa index?

De som inte har stort intresse för aktier och fonder kan välja att enbart investera i indexfonder för att därigenom få en avkastning som är relativt lik ett specifikt index. Dessa brukar följa index relativt bra och ger mycket sällan några positiva/negativa överraskningar.

PPM-förvaltning

Ett annat alternativ är att välja att ett företag förvaltar PPM-innehavet. Kostnaden brukar ligga på 500-1000kr per år. Ett exempel är Advisor PPM-förvaltning som tar 750kr per år. För detta får man aktiv förvaltning av kapitalet och automatisk förändring på PPM-kontot när detta är bäst ur ett investeringsperspektiv.

Fondförvaltare köper/säljer fonder inom PPM för att därigenom försöka nå så hög avkastning som möjligt. Anser man inte att förvaltningen ger den avkastning man förväntar sig kan man alltid låta en annan förvaltare ta över detta. Det kan däremot finnas bindningstider som gör att man inte kan säga upp avtalet och byta förvaltare över en dag.

Även fondförvaltning

Det är även relativt vanligt att PPM-förvaltare också har egna fonder som de förvaltar. Även här kan Advisor tas som ett exempel. Företetags primära uppgift är PPM-förvaltning men de har även två fonder som de förvaltar. Dessa fonder finns inom PPM-systemet vilket gör att alla kan välja fonderna om man vill som en del av sitt PPM-innehav. I det fall som PPM-förvaltaren även förvaltar fonder är det mycket vanligt att PPM-innehavet till viss del består av dessa fonder.