MTB-cykling är bra för hjärtat

MTB-cykling är bra för hjärtat

De flesta ägnar sig åt MTB-cykling för nöjets skull. Att ge sig ut i spåret kan vara ett givande sätt att komma ut, umgås med sina vänner, utmana sig själv och kanske ta en kall öl efteråt. Listan över de positiva aspekterna med MTB-cykling kan göras lång, men den korta versionen är att vi cyklar för att vi älskar att göra det! Förutom dessa fördelar med cyklingen finns det också en stor hälsofördel, nämligen att det är bra för hjärtat.

Hjärt-kärlsjukdomar är en vanlig dödsorsak i Sverige. Det spelar faktiskt ingen roll vilken typ av MTB-cykling du ägnar dig åt eller hur bra du är på det. Genom att börja cykla nu och göra det till en vana, kan du slippa drabbas av hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Du gör då någonting roligt som samtidigt främjar din hälsa och förlänger din livslängd varje gång du ger dig ut i spåret.

MTB-cykling sänker blodtrycket

Förutom de hälsofördelar vi redan nämnt, bidrar MTB-cykling också till att sänka blodtrycket. Forskare som har undersökt vilka effekter kortare och längre träning har för vår hälsa har funnit att det inte spelar någon roll huruvida du cyklar i till exempel 2 timmar eller 20 minuter. Oavsett längden på träningspasset påverkar den fysiska aktiviteten blodtrycket.

MTB-cykling främjar den vaskulära hälsan

Det är känt att personer som cyklar regelbundet löper mindre risk att drabbas av åderförkalkning, ett tillstånd då plack utvecklas i artärernas väggar. Fysisk aktivitet främjar en god vaskulär hälsa, och det blod som cirkulerar i din kropp medan du cyklar gör att mer kväveoxid utstöndras. Kväveoxid vidgar blodkärlen och ökar även mikrocirkulationen i de muskler som används, bland annat benen, samt i hjärtats artärer. Enligt en studie kan en utsöndring av kväveoxid har flera positiva effekter, såsom minskad stelhet, minskad inflammation och ökat skydd mot oxidativ stress. Genom att cykla kan du således minska ricken för att drabbas av en hjärtattack eller stroke.

MTB-cykling ökar glädjen

Förutom de positiva effekter som cyklingen har på hjärtat, finns det mycket forskning som indikerar att du blir lyckligare såväl fysiskt som mentalt ju mer du cyklar. Vad väntar du på? Börja cykla och lev ett långt och lyckligt liv!