Om oss

Under flera år har intresset för att köpa svenska livsmedel ökat kraftigt. Men det är inte bara livsmedelsbranschen som sett denna ökning. Att handla svenskt innebär för många att man är beredd att betala lite mer för att få riktigt bra kvalité. Även om det inte är en garanti så förknippas ”svensktillverkat” med högre standard.

En annan aspekt, som även kan ligga bakom denna utveckling, är en större miljömedvetenhet. Efterfrågan på både ekologiska varor och närodlade varor ökar år från år vilket tydligt speglar att allt fler vill göra miljömässigt bättre inköpsval.

Trender, Artiklar och Information

Det finns alltså många olika orsaker till att fler vill ”handla svenskt” och det är denna trend som vi kommer presentera med bland annat artiklar, intervjuer och personliga krönikor. Vi hoppas därmed att HandlaSvenskt kan bli ett självklart val för dig som vill prioritera svenska livsmedel eller svensktillverkade produkter. Då framförallt efterfrågan på svenska livsmedel ökat så kraftigt kommer vi lägga ett större fokus på just denna bransch. Men självklart vill vi även lyfta upp företag inom det svenska näringslivet som på olika sätt är föredömen gällande utveckling, produktion och marknadsföring av svensktillverkade produkter.

Vårt mål

HandlaSvenskt är politiskt och religiöst obunden. Vårt mål är att sprida information om företag som prioriterar att tillverka sina varor i Sverige trots den hårda priskonkurrens som finns genom att förflytta fabriker och tillverkning till så kallade ”låglöneländer”. Vi anser att kunskap är makt och att framförallt konsumentmakt kan skapa stora förändringar hos återförsäljare runt om i Sverige. När fler blir vegetarianer, handlar miljömässigt och prioriterar svenska varor väljer även företag att anpassa sitt utbud efter detta. Det går alltså att påverka både på macro och micronivå. Har du själv ett stort intresse för att handla svenskt är du varmt välkommen att bidra till HandlaSvenskt. Då sidan inte drivs ur ett kommersiellt syfte finns alltid behov av ideella krafter som tillsamman kan göra skillnad.