Mer frihet som stafettsjuksköterska än som fast anställd

I egenskap av sjuksköterska fyller du en väldigt viktig roll i vårt samhälle. På dina axlar vilar nämligen ett stort ansvar för befolkningens välmående. Du behöver dock inte arbeta som fast anställd sjuksköterska utan kan istället välja att ta anställning som stafettsjuksköterska. Vad detta innebär är helt enkelt att du arbetar via ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget hyr i sin tur ut dig till vårdgivare utifrån dina och vårdgivarens behov och preferenser.

Det finns idag flera olika bemanningsbolag som arbetar med bemanning i vården. Dessa hyr bland annat ut sjuksköterskor och läkare, men ägnar sig även åt uthyrning av annan vårdpersonal. För att komma igång behöver du bara kontakta ditt bemanningsföretag så får du en personlig kontakt. Om du vill veta mer om fördelarna är det bara att läsa vidare!

En stafettsjuksköterska har en större frihet och flexibilitet

Som stafettsjuksköterska har du flera fördelar gentemot en fast anställd sjuksköterska:

  • Du kan själv bestämma hur mycket du vill jobba
    Den kanske allra främsta fördelen med att ta anställning hos ett bemanningsbolag är friheten. Du får nämligen en större frihet och flexibilitet som konsult än som fast anställd sjuksköterska. Bemanningsföretaget hjälper dig att vara sysselsatt i vården oavsett hur mycket eller hur lite du önskar arbeta. Du kan därmed välja mellan att jobba heltid eller deltid och även vara ledig när du så önskar.
  • Du avgör själv var du vill jobba
    De flesta bemanningsföretag som specialiserar sig på bemanning med stafettsjuksköterskor har många uppdragsgivare. Det rör sig inte heller enbart om svenska sådana utan även norska uppdragsgivare är vanligt förekommande. Du kan dessutom välja att arbeta i olika delar av landet beroende på vilken geografisk placering du är intresserad av.
  • Bemanningsföretaget hjälper dig med allt administrativt
    Det spelar ingen roll om du väljer att arbeta som stafettsjuksköterska i Sverige eller i Norge. Oavsett om du arbetar nära ditt hem eller långt därifrån hjälper bemanningsföretaget dig med allt det administrativa. Generellt sett bekostar de bland annat de utgifter som kan uppstå i samband med ditt vikariat. Några exempel på sådana är utlägg för bostad och resor. Dessutom får du hjälp med allt som har med din anställning och annat att göra!