Så skapar en övervakningskamera större säkerhet i hemmet

Med en övervakningskamera i hemmet skapas betydligt större säkerhet än med enbart inbrottslarm och brandlarm. En säkerhet på flera olika nivåer.

Minska risken för inbrott och skadegörelse

Genom att ha inbrottslarm aktiveras hemlarmet när inbrott sker men med en övervakningskamera kan inbrottet förhindras på ett tidigare stadie. Detta genom att de monteras utomhus och har rörelsesensorer. När någon kommer tillräckligt nära bostaden kommer sensorerna aktiveras, en lampa eventuellt tändas och notifiering ske till larmets app. De som äger larmet kan då, via mobilen, se vad som händer och välja mellan att:

  • Kontakta larmcentralen
  • Ringa polisen
  • Prata via högtalaren. En övervakningskamera för utomhusbruk har nämligen ofta en högtalare som går att aktivera direkt via appen. På detta sätt går det att, via mobilen, påtala för den som är nära kameran är personen är iakttagen och väktare på väg.

Öka säkerheten för äldre

Säkerhet handlar inte enbart om att skydda hemmet – utan även de som bor där. Vissa väljer nämligen att sätta upp en övervakningskamera i ett specifikt rum för att få överblick vad som händer. Det kan exempelvis vara att kameran sätts i köket varpå det går att se att en sjuk anhörig har kunnat tagit sig upp för dagen eller liknande.

Uppkopplad övervakningskamera för bäst säkerhet

Larm med kamera kan antingen enbart spela in och sända material till appen eller även vara kopplad till en larmcentral. Genom att vara kopplad till en larmcentral får larmoperatörer direkt video om larmet skulle aktiveras. Detta exempelvis vid inbrott, brandlarm, överfallslarm eller om rörelsesensorer aktiveras. Eftersom de ser vad som händer i hemmet kan de direkt skicka väktare, brandkår, polis eller ambulans.

Genom att alla produkter inom hemlarmet är sammankopplat kommer även dessa kameror att aktiveras om andra larmenheter larmar. Det kan exempelvis vara att brandlarmet upptäcker rök vilket gör att flera enheter larmar och videomaterial snabbt blir tillgänglig för larmoperatörerna.

Ökad säkerhet – efter inbrott

Det en övervakningskamera filmar sparas automatiskt i en molntjänst. Hur länge som materialet sparas varierar men det kan exempelvis handla om 30 dagar. Om det skulle ske inbrott går det alltså att gå tillbaka och se på materialet för att där lättare kunna identifiera och fälla eventuell gärningsman. Dessutom kan det vara lättare att se vad som stulits.