Därför ska vi handla svenskt kött

Därför ska vi handla svenskt kött

Det finns många goda skäl till varför vi ska välja kött med omsorg. Självklart vill vi att djuren ska ha haft det bra, och att maten vi äter ska vara god och utan rester av antibiotika eller andra främmande ämnen. Vi vill också värna om en levande landsbygd och goda förutsättningar för Sveriges köttproducenter. Nedan följer några övertygande anledningar till varför vi ska välja att handla svenskt kött.

Vår djurskyddslag är den bästa i världen

Sverige har omfattande lagar för att skydda djuren, och är i dessa sammanhang en förebild för andra länder. Alla djur som föds upp i Sverige omfattas av den svenska djurskyddslagen och följs aktivt upp genom ett nära samarbete mellan uppfödare, myndigheter och veterinärer. Till exempel vill man att djuren ska ha större ytor att röra sig på, att de får tillräckligt med strö och att kor får gå på bete sommartid.

Svenskt kött för en levande landsbygd

Det finns en efterfrågan på lokalt producerad mat. De stora fördelarna med svenskt och närproducerat handlar om kortare transporter och att främja en småskalig produktion och en levande landsbygd.

Svenskt kött för fler arbeten

Innan köttet hamnar i vårt kylskåp har det bidragit till en rad sysselsättningar inom olika verksamheter. Det är många arbetare som involveras. Genom att handla svenskt kött gynnar man arbeten som bönder, djurskötare, veterinärer, slaktare, styckare, charkpersonal med flera.

Svenska grisar har knorr

I Sverige är det inte tillåtet att kupera knorren på grisar. I andra länder är det vanligt att man gör det, då stress och onaturliga förhållanden kan leda till understimulerade grisar som kan bita varandra i svansen. I Sverige eftersträvar man istället att ge grisar en naturligare miljö med större ytor, så att denna typ av stress inte uppstår. Exempelvis får grisarna tillgång till strö vilket innebär att de får utlopp för sin medfödda drift att böka.

Friska djur utan antibiotika

I Sverige har vi gott om friska djur till följd av ett aktivt hälsoarbete. Faktum är att Sverige länge toppat listan som det EU-land som använder minst antibiotika i sin djurhållning. Antibiotika bidrar annars till ett globalt problem med resistenta bakterier, som även människor kan smittas av. Sverige har exempelvis förbjudit användningen av antibiotika i djurfoder, som annars har använts för att öka djurens tillväxt. Även om friska djur i Sverige inte får antibiotika så behöver vi heller inte oroas för bakterier så som salmonella. Salmonella är mycket ovanligt i Sverige och risken att drabbas när man äter svenskt kött räknas som minimal.