Hantera fakturor och redovisning

Som egenföretagare står man inför en rad olika uppgifter som inte har med kärnverksamheten att göra. Det handlar om allt ifrån försäljning till redovisning. Viktiga områden för att en verksamhet skall fungera optimalt, men vanligtvis någonting som ligger väsenskilt från det man gör i företaget. Att hantera varje kundfordran är vid en snabb tanke ett enkelt uppdrag och en rolig del av att ha bolag. Samtidigt är det en utmaning man kan ha svårt att hantera över tid. Det finns en rad frågor man kan ställa innan man kommer fram till vad som fungerar bäst för det egna företaget. Samma frågeställningar gäller även större bolag även om dessa ofta har andra möjligheter att lägga ut det hela till en firma som sköter detta.

Dels är det en fråga om hur man skall redovisa en kundfordran och när den skall in i bokföringen. Det finns allt ifrån bokföringsmetoden till kontantmetoden. Valet kan påverka företagets skatter, likviditet och möjlighet att agera. Därför är detta en aspekt som bör beaktas. Detta även om det i en snäv mening inte är direkt kopplat till enskild kundfordran. Vidare bör man titta på hur man vill agera om någon inte inkommer med betalning enligt överenskommelse. Att själv hantera allt ifrån påminnelser till överblick och reskontra, kan innebära stor tid som går åt. En kundfordran får inte i sig ta upp för mycket tid. Vidare kan flera mindre företag ha svårt för att ligga på allt för hårt. Man vill inte ta risker med sina relationer till kund, samtidigt som man inte bedriver gratis rådgivning. Här finns en vits med att ta in extern hjälp för att driva in sin kundfordran.

Bra tips

Har man en kontakt till ett företagsnätverk eller en grupp som diskuterar utmaningar med att driva företag, kan man få en rad rekommendationer och tips som underlättar. För den som är helt ny som företagare kan det kännas som en djungel och faktum är att det ofta tar en hel del tid. I takt med att man kommer in i det hela kan man frigöra åtskillig tid. Bland annat genom effektiv hantering av den kundfordran man har på sitt bord.