Vet mer om H&M

Vet mer om H&M

H&M är ett av de största svenska varumärkena. Faktum är att företaget har etablerat sig som den största klädkedjan i hela världen mätt i antalet butiker. Att H&M är väletablerat är ingen hemlighet. Väldigt många av oss har någon gång handlat kläder i någon av kedjans butiker. De profilerar sig som ett hållbart och billigt alternativ till andra klädbutiker, där utbudet främst riktar sig mot kvinnor och män. Även ett utbud av kläder för de lite yngre köparna finns dock.

Företagets historia

Vägen från en liten svensk butik till en global modejätte har varit lång. År 1947 slogs portarna upp till butiken Hennes i Västerås, som då enbart hade damkläder i sitt utbud. Ungefär 20 år senare köpte grundaren Erling Persson upp ett företag vid namn Mauritz Widforss Handels AB, vars verksamhet i huvudsak bestod av försäljning av herrkläder och jaktutrustning.

I och med köpet kom butiken att byta namn till Hennes & Mauritz, vilket vi känner butiken som idag. I ungefär samma veva öppnades butiker i både Norge (1964) och Danmark (1967), varefter butiker allt eftersom öppnades i länder som Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Än idag är Storbritannien och Tyskland två av de mest betydande marknaderna för företaget.

Sedan dess har expansionen fortsatt och H&M finns idag nästan över hela världen. Till exempel öppnade företaget upp för franchiseverksamhet i Mellanöstern, bland annat i Dubai och Kuwait år 2006. Året därefter öppnades butiker i Sydostasien, en region där expansionen har ökat sedan dess.

Hållbarhet, ansvarstagande och ståndpunkter

H&M arbetar mot att kunna erbjuda ett bra utbud som tillfredsställer den modemedvetna kunden. Likaså ska de arbeta för att vara etiska och klimat-smarta. Det här innebär bland annat att återanvända och cirkulera så mycket som är möjligt, och att använda naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Som ett led i detta sammanställs årligen för vad som kallas för en hållbarhetsrapport.

Arbetet för klimatet har i hög utsträckning tillkommit på senare år. En undersökning utförd av Greenpeace 2011, visade att två tredjedelar av testade plagg från företaget inne höll farliga kemikalier. Kemikaliegruppen i fråga var nonylfenoletoxylater, som i vatten omvandlas till nonylfenol – ett starkt giftigt ämne.

H&M idag – i siffror

  • Totalt antal butiker: 4 393
  • Antalet franschisebutiker uppgår i dagsläget till 193 stycken. Dessa butiker är framförallt etablerade i Mellanöstern och norra Afrika, men också i vissa sydostasiatiska länder.
  • Antalet svenska butiker: 172
  • Det land som har högst antal butiker i världen är USA med 484 butiker. Därefter kommer Tyskland och Kina, som har 455 butiker vardera.