Tre grundpelare till gynnsam marknadsföring för svenska småföretag

Tre grundpelare till gynnsam marknadsföring för svenska småföretag

Hur lyckas man egentligen med marknadsföring? Och vilka chanser har ett mindre företag när ett helsida i tidningen kan kosta en smärre förmögenhet? Sen hör man då och då om de små företagen som lyckas nå ut med enkla medel. Hur gör dom? Nedan avslöjar vi tre lyckade marknadsföringsstrategier som inte kostar skjortan.

1. Sociala medier

Sociala medier är en guldgruva för marknadsföring med mindre ekonomiska resurser. Från kostsamma lösningar med annonser i pressen eller upptrycka affischer, kan man nå en bredare publik till bara bråkdelen av kostnaden. Det finns många sociala medier som lämpar sig för marknadsföring. Facebook har en stor panel för näringsidkare som tillåter dem att rikta sin reklam till särskilda grupper av människor. Istället för att nå alla som väntar i samma busskur, kan man rikta in sig på alla med ett visst intresse inom ett viss radie. Man kan även ställa in om reklamen bara ska gå till män eller kvinnor, och till vilka åldrar. Genom att kombinera reklamen exempelvis med en lockande tävling har man stora möjligheter att nå ut till riktigt många.

Instagram kan också bli en lyckosam kanal för marknadsföring. Det finns exempel på klädföretag som dagligen lägger ut ett nytt porträtt på en person bärandes en ny t-shirt. En t-shirt som inte helt slumpmässigt finnas att köpa till ett extra fördelaktigt pris just den dagen.

2. Skapa dialog

Genom sociala medier kan man, tillskillnad från tv, tidningar och radio, med enklare medel välkomna en dialog. Kunder får chansen att ställa frågor, interagera och berätta vad de tycker. Det är en dialog man ska ta vara på, för här finns chansen att skapa en långvarig relation med kunderna. De som gör misstaget att tro att sociala medier är en plats för monologer blir vanligtvis inte lika populära. Extra viktigt är det att fånga upp och svara på frågor, samt ge ett ansvarstagande intryck vid kritik.

3. Var tydlig med att produkten är svensk (om den är det)

Om företaget är svenskt och har inhemsk produktion, så berätta det! Det finns många som bryr sig om att värna om det som är närproducerat. För större nationella företag är det inte ovanligt att man tydligt låter skriva Sverige eller återge en svensk flagga på förpackningen. Man kan även med fördel bli än mer specifik, med exempelvis texter som avslöjar i vilket landskap företaget befinner sig, så som: ”Från Västgötaslättens jordar”, ”Från Lapplands skogar” eller ”Tillverkad i den småländska myllan”. Om den största konsumentkretsen finns inom närområdet kan man tjäna på att vara än mer tydlig på geografisk nivå, så som ”Från hjärtat av Källehult”, ”Tillverkat med kärlek i Od” eller med en tydlig rad på engelska ”Made i Köttkulla”.