Svensk import och export

Svensk import och export

I dagsläget arbetar över en halv miljon människor i butiker, lager, som e-handlare och som importörer. Därutöver tillkommer ett stort antal personer som arbetar i företag som är viktiga för Sveriges export. Att svensk handel mår bra är givetvis viktigt för landets välmående och samhället i stort.

Ända sedan medeltiden har Sverige varit ett land där import och export stått för vitala delar av landets ekonomi. Så är det även i dagsläget. 1900-talet stoltserade med storföretag som IKEA, Volvo och Scania och redan under 2000-talet har vi sett stora varumärken som Skype och Spotify födas.

Import och export ökat under lång tid

Sverige exporterar i dagsläget ett högre värde än vad vi importerar och har gjort så sedan mitten av 1980-talet. Sedan början av 1990-talet har gapet dessutom växt stadigt. Även vad gäller totala värden har både import och export ökat kraftigt i många decennier.

Huruvida exporten minskar eller ökar beror i hög grad på hur ekonomin hos våra handelspartners ser ut. Om ekonomin går sämre för dem importerar de till ett mindre värde från andra länder, däribland Sverige, med den givna följden att även vår export minskar.

Europeiska länder viktigast

En stor andel av våra handelspartners består utav andra länder i Europa och EU. Den största delen av värdet vi exporterar går just till andra nationer på kontinenten, vilket får som följd att Europas ekonomiska situation påverkar Sveriges i mycket hög grad. Det här demonstreras tydligt av nedgångarna i Sveriges export 2008 – 2009, när flertalet europeiska ekonomier var ansträngda.

Den exportmarknad som är störst för Sverige är Tyskland, där varor till ett värde av 126 miljarder såldes. I huvudsak är det bilar, varor av papper och papp samt medicinska produkter som landet köper in. Den näst största exportmarknaden är grannlandet Norge, där personbilar och elektronik står för den största delen av exporten.

Även om Europeiska länder är viktigast finns det flera länder i andra delar av världen som Sverige exporterar till. Till exempel är USA den tredje största handelspartnern, där varor till ett värde av 87 miljarder exporterades under 2016. En annan stor handelspartner utanför Europa är Kina, dit Sverige exporterade för 46 miljarder under samma år.

Det här exporterade Sverige mest utav 2016

Det som Sverige exporterar allra mest utav är fordon för vägar, där stora varumärken som Volvo och Scania dominerar. Andra betydande varugrupper är papper, läkemedel och hemelektronik.

  1. Fordon för vägar exporterades till ett värde av 156 miljarder kronor
  2. Övriga icke-elektroniska maskiner och apparater: 76 miljarder kronor
  3. Pappersvaror: 75 miljarder kronor
  4. Farmaceutiska och medicinska produkter: 70 miljarder kronor
  5. TV-, tele-, radio-apparater, bandspelare, grammofoner och dylika produkter: 64 miljarder kronor

Andra varugrupper som Sverige exporterar mycket utav, men som inte platsar på den här listan, är bland annat stål och järn, kraftalstrande maskiner och maskiner avsedda för industriellt bruk.

Andelen av exporten som utgörs av tjänster växer

Sverige blir allt mer ett tjänsteexporterande land. Än så länge är det varuexporten som står för den största delen av det totala exporterade värdet. Tjänsteexporten under 2015 uppgick till 30 procent, alltså nästan en tredjedel av exporten i sin helhet.

De tjänster som säljs utomlands är bland annat affärstjänster till exempel inom forskning, marknadsföring och teknik. Även transporter och resor utgör stora delar av den totala tjänsteexporten. När det kommer till resor är det främst så kallad resevaluta som ger inkomster till Sverige, alltså att utländska företag och medborgare gör av med pengar i landet. Det här kan till exempel ske genom att betala för turistarrangemang, övernatta på vandrarhem och hotell eller äta ute på restaurang.

De vanliga tjänsteexporterna 2015 var:

  • Övriga affärstjänster (149 miljarder kronor)
  • Data-, informations- och teletjänster
  • Resor
  • Transport
  • Användning av immateriella rättigheter