Tio snabba frågor om attefallshus

Lär dig mer om attefallshus med följande frågor och svar.

Hur stort är ett attefallshus invändigt?

Det beror delvis på måtten utvändigt, modell samt eventuell isolering. Men mellan 19 och 20 kvadratmeter är vanligt.

Går det att belåna dem vid byggnation?

Nej, det går inte att belåna dessa hus i förväg. Däremot kommer en tomt med ett attefallshus på självklart öka i värde. När huset är uppbyggt kan därmed en omvärdering sker av värdet varpå en höjning av bolånet till villan användas för att finansiera byggnationen.

Måste en bygganmälan ske?

Ja, även om bygglov inte krävs så ska alltid en bygganmälan skickas till den kommun där byggnaden ska ställas upp. Svar ska även ha kommit innan byggnation påbörjas. Det är därmed en fördel att skicka in bygganmälan i god tid innan leverans och byggnation av ett attefallshus påbörjas.

  • Byggansökan krävs alltid
  • Bygglov kan vid vissa situationer krävas

Vad är startbesked?

Startbesked är det beslut av kommunen som anger att byggnation kan påbörjas.

Hur stort får ett attefallshus vara?

År 2020 röstades ett förslag igenom i Riksdagen som möjliggjorde att attefallshus får vara på 30 kvadratmeter.

Var får de byggas?

Byggnaden klassas som en kompletteringsbyggnad och får därmed enbart byggas som komplement till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Det kan därmed inte byggas vid ett flerfamiljshus eller på en gård där det för tillfället inte finns någon huvudbyggnad. Detta i alla fall om det ska klassas som attefallshus. Däremot kan byggnationen även användas som huvudbyggnad – men då gäller andra byggregler.

Kan det sitta ihop med huvudbyggnaden?

Nej, det är inte lagenligt att bygga ihop detta hus med huvudbyggnaden på tomten. Det ska vara helt fristående. Däremot finns inte någon direkt gräns för hur nära det kan stå. En del har exempelvis ställt det enbart någon meter ifrån huvudbyggnaden och därefter hängt upp ett provisoriskt tak, exempelvis segelduk, så att man inte blir blöt vid passage mellan byggnaderna.

Går det att köpa dem helt nyckelfärdiga?

Ja, attefallshus kan köpas nyckelfärdiga. Det är även möjligt att köpa dem i delar som monteras på plats eller bygga dem själv från grunden.

Vad innebär att beställa totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att ett företag tar hela ansvaret för byggnationen. Detta oavsett vilka hantverksgrupper som behöver anlitas för arbetet. Det är därmed ett smidigt sätt för kunden att lägga över hela ansvaret på en projektledare istället för att hålla i alla trådar själv.