Digitalisering gynnar Östersund

Antalet lediga kontor i Östersund är, i september 2019, 58 stycken. Detta enligt en av de mest populära jämförelsesidorna på internet. Kontorens storlek och skick varierar, likaså priserna för att hyra dessa. Gällande det senare kan man emellertid se att priserna är lägre än i många andra städer och i synnerhet om man jämför med exempelvis Stockholm, Malmö och Göteborg. Prisnivån är en av orsakerna att hellre ha kontor i Östersund än i en storstad. Med digitalisering finns inte heller behovet att flytta.

En tydlig trend i dagens samhälle gäller hur vi arbetar. Idag ser man att många arbetar på distans och där allt som krävs för att göra så är en fungerande internetuppkoppling. Finns en sådan – ja, då kan man också arbeta varifrån som helst i Sverige och i världen.

Digitaliseringen har bromsat upp den urbanisering som pågått det senaste decenniet och det har tydliga fördelar för hela samhället. Unga personer väljer att stanna kvar i sina hemstäder, lokala företag växer fram och regioner växer sig starkare. Man behöver inte längre söka sig till exempelvis rent fysiskt till Stockholm för arbete; många arbetsuppgifter kan skötas ändå.

Att hyra ett mindre kontor är en perfekt lösning för arbete på distans. Man får bra internet, man kan stänga dörren, man kan lämna sina saker – dator och annat – då man lämnar för dagen och man får även en möjlighet att träffa andra som arbetar på samma sätt. Väljer man att hyra ett kontor i exempelvis ett kontorshotell så kommer man också att få kollegor på köpet – låt vara att dessa inte nödvändigtvis arbetar på samma jobb som du. Det skapar ofta sunda rutiner.

Östersund – en stad i utveckling

Östersund är en stad som växer på alla tänkbara sätt. Stora satsningar har gjorts på infrastruktur och som ett led i detta så har också nya stadsdelar kommit att bildas. Ett exempel på detta är Stadsdel Norr – det gamla Fältjägarregementet – som idag erbjuder bostäder, skolor, affärsverksamheter, en konsthall och som även inhyser olika myndigheter. I Stadsdel Norr finns lediga kontor att hyra och där man genom detta får ta del av en mycket spännande atmosfär och framåtanda.

Mittuniversitet attraherar många yngre människor och det är en bidragande orsak till att inflyttningen till Östersund är hög. Faktum är att man år 2018 slog nytt befolkningsrekord i kommunen och att man i och med detta kunde ståta med 63 000 invånare. I snitt så ökar man befolkningen med 661 personer varje år.

Närheten till Åre har också en del i detta. Åre är i ett expansivt skede och lockar många turister under vinterhalvåret. Detta skapar ett drag kring hela regionen och där Östersund som stad gynnas på ett påtagligt sätt. Ökad turism innebär ökade intäkter och det skapar mervärde för hela staden.

Låter staden intressant för dig, ditt arbete eller ert företag? Se över vilka lediga kontor som passar och ta steget in i den jämtländska huvudstaden.