Svensk ehandel

Det finns många fördelar med att handla svenskt, även om det inte alltid syns på ytan på den produkt du just har köpt. Du kanske undrar vad det är för skillnad på svensk kött jämfört med belgiskt, eller svensk ost jämfört med tysk. Kanske är det av ren vana du hellre köper italienska äpplen än svenska, och möjligen är det en självklarhet att köpa klädmärket som ägs i USA, men tillverkas i Thailand, hellre än kläderna som skapas i vårt närområde. Nedan ger vi en kort introduktion till varför man ska handla svenskt, och vad man kan hitta på vår sida.

Många fördelar med att handla svenskt

Priserna är inte längre den avgörande faktorn till varför man bör handla svenskt. Tvärt om kan konkurrensen utomlands pressa ner konsumentpriset till löjligt låga nivåer. Prissättningar där man inte behöver vara ekonom för att inse att bonden / sömmerskan / fabriksarbetaren inte lämnas med någon större inkomst. Detta till trots, är ibland en krona eller två helt avgörande, för vilka grödor du på rutin sträcker dig efter i livsmedelsbutiken.

Men vi nämnde inledningsvis att det finns fördelar med att handla svenskt. Fördelar som gynnar dig och din hälsa, och som i längden gynnar vårt land och dess ekonomi. Se bara dessa exempel på varför du bör överväga att handla från Sverige:

  • Vår djurskyddslag är världens mest omfattande. Det gör att du kan känna dig trygg vid köp av animaliska produkter, att djuren fått ett bra liv.
  • I Sverige ger vi inte antibiotika till friska djur, vilket inte är ovanligt utomlands. I Italien används till exempel ca 25 ggr mer antibiotika, än vad man gör i Sverige. För mycket antibiotika ökar riskerna med resistenta bakterier, som kan skada både människor och djur.
  • I Sverige har vi respekt för djuren och deras naturliga behov och beteenden. Det yttrar sig genom att man i Sverige inte amputerar bort grisarnas knorrar, och att de får röra sig mer och har strö att böka med. Våra svenska kor och får får gå på sommarbete. Det öppna landskapet gynnar den biologiska mångfalden.
  • En levande landsbygd gynnas av närodlat och lokalproducerat. Små lokala näringsidkare har ofta långt ifrån samma resurser som de utländska företagen som når våra butikshyllor. Genom att gynna det närproducerade blir trakten vi bor i mer levande och lönsam.
  • Det som tillverkas i Sverige ger arbeten i Sverige. När man handlar svenska varor gynnar man en lång kedja av olika arbeten i Sverige, allt ifrån producent och leverantör till butiksarbetare med flera.
  • Färre rester av bekämpningsmedel. Exempelvis svensk livsmedelsproduktion håller en mycket hög standard, och det är ovanligt att hitta gränsvärden som överskrids när det gäller bekämpningsmedel eller andra gifter. I Sverige har vi helt enkelt inte lika många tillåtna bekämpningsmedel, och vi har tydliga regler för hur de får användas. Det är sådant som ger resultat i statistiken.

Det här hittar du på HandlaSvenskt

Hos oss på HandlaSvenskt ska det var enkelt att hitta hur man med små medel kan göra skillnad för miljö och näringsliv genom att välja svenska produkter och råvaror. Vi vill inspirera till att gynna svensk produktion i fler lägen, och tipsa om svenska alternativ där man av ren vara tidigare har valt utländska. Vi tror helt enkelt på kortare transportsträckor, mer arbetstillfällen, ett levande svenskt näringsliv samt snällare och miljövänligare skötsel av våra djur och odlingsjordar.

Genom att lyfta svensk produktion i många olika sammanhang, får du lättare att göra ett aktivt val. Vi vill uppmärksamma dig på när du kan välja en svensk produkt, för vi tror att många inköpsval går på rutin. Vi vill att det ska vara enkelt att handla svenskt. Lika enkelt som det ska vara att veta varför man väljer att göra så.